Blog

Checklist laatste btw-aangifte 2020

Binnenkort moet de laatste aangifte 2020 voor de btw weer ingediend en betaald zijn. Hieronder vindt u een checklist voor uw btw-aangifte 2020.

Checklist laatste btw-aangifte 2020

 • Heeft u personeel? Of heeft u uitgaven voor giften of relatiegeschenken? Bereken dan of waarde van de verstrekkingen per begunstigde niet meer is dan € 227!
  De btw op uitgaven voor giften en relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel zijn niet altijd aftrekbaar. U kunt de btw over deze uitgaven alleen aftrekken als de uitgaven per begunstigde per jaar niet meer dan €227 (exclusief btw) zijn. Voor een aantal personeelsvoorzieningen kunt u wel btw aftrekken als voorbelasting. Deze uitzonderingen gelden voor uitgaven voor outplacement, verhuizing en een fiets (tot €749 inclusief btw). Denk daarbij ook aan de elektrische fiets!
  Bij deze uitzonderingen geldt dat de uitgaven op rekening van uw onderneming moeten zijn gedaan. Als u uw werknemers geld geeft om deze uitgaven te betalen, kunt u de btw niet aftrekken. Geeft u uw personeel gratis eten en drinken of tegen een lage vergoeding? Dan kunt u over de kosten en inkoop hiervan beperkt btw aftrekken. U mag in de loop van het jaar alle btw over de inkoop van dit eten en drinken aftrekken. Dat geldt ook voor de btw op de aanschaf van kantine-inventaris en andere kosten. Aan het eind van het jaar berekent u of u (een deel van) de afgetrokken btw moet terugbetalen.
 • Heeft u auto’s op de zaak staan? En gebruikt u deze auto ook in privé? Corrigeer dan in de laatste aangifte van het jaar het privégebruik!
  U kunt de btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto in aftrek brengen zolang de auto wordt gebruikt voor belaste prestaties. Heeft u de auto in 2020 ook voor privédoeleinden gebruikt? Dan moet u voor dit privégebruik een correctie toepassen in uw laatste btw-aangifte van 2020. U kunt hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire regeling indien het werkelijk privégebruik niet uit de administratie kan worden afgeleid, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM). Let op: woon-werkverkeer kwalificeert voor de btw als privégebruik.Let op! Vanaf het vijfde jaar na het jaar van ingebruikname bedraagt het forfait 1,5% in plaats van 2,7%. Ook indien u bij aankoop van een auto geen btw afgetrokken heeft (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht), mag u een forfait van 1,5% gebruiken.

  Tip: betaal de brandstof voor de auto van de zaak niet contant, maar met een bankpas, creditcard of tankpas van de zaak. Indien het bedrag onder de € 100 (inclusief btw) blijft en het gaat om brandstof, dan kunt u zo voor de aftrek van voorbelasting aantonen dat u de brandstof op naam van de zaak heeft betaald.

 • Heeft u geïnvesteerd in (on) roerende zaken? Kijk dan of de in aftrek gebrachte btw nog wel terecht is of er juist herzien moet worden!
  Heeft u de afgelopen periode geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Dan moet u opletten bij een eventuele herziening. Bij aanschaf van de investeringsgoederen hebt u ingeschat voor welk gedeelte u deze gebruikt voor belaste omzet. Later bekijkt u of de inschatting die u eerder maakte nog steeds klopt. Is dat niet zo? Dan moet u de aftrek herzien. U kunt op verschillende momenten de btw herrekenen of herzien, namelijk aan het eind van het jaar van ingebruikneming, op moment van eerste ingebruikneming en aan het eind van elk jaar binnen de herzieningstermijn (onroerende zaken 10 jaar en roerende zaken 5 jaar).
 • Heeft u nog debiteuren op de balans staan en is de betalingstermijn inmiddels met 1 jaar verstreken? Vraag dan de reeds afgedragen btw terug!
  Als een ondernemer een factuur stuurt naar haar klanten dan wordt direct btw aangegeven en betaald. Als een klant de factuur niet of maar gedeeltelijk betaalt, dan is de vordering (gedeeltelijk) oninbaar. De btw kan de ondernemer dan terugvragen bij de Belastingdienst. De vordering wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door de klant.
  Deze regeling kent ook een spiegelzijde. Als een ondernemer een inkomende factuur een jaar lang onbetaald laat, moet de afgetrokken voorbelasting worden terugbetaald aan de belastingdienst. Als de factuur dan alsnog wordt betaald, ontstaat wederom recht op aftrek van voorbelasting.
 • Heeft u een crediteur op de balans staan en kunt u deze niet betalen? Corrigeer dan de reeds in aftrek gebrachte btw!
  Met een suppletieaangifte kan een correctie worden ingediend. Dit betekent dat een suppletieaangifte wordt ingediend als de ondernemer te veel, of juist te weinig btw heeft afgedragen. Er zijn twee situaties wanneer de ondernemer verplicht is om een suppletie in te dienen:
  – In een van de afgelopen 5 jaren moet een bepaald tijdvak (bijvoorbeeld het eerste kwartaal van 2020) gecorrigeerd worden: in de suppletie moet dan het tijdvak en de gecorrigeerde gegevens genoteerd worden;
  – In een van de afgelopen 5 jaren moet een heel kalender- of boekjaar gecorrigeerd worden: dit kan vaak blijken na het opstellen van de jaarrekening. In de suppletie moet dat de gecorrigeerde gegevens van het gehele jaar opgenomen worden.
  Is de correctie € 1.000 of minder? Dan mag de ondernemer deze correctie verwerken in de eerstvolgende aangifte.
 • Ontdekt u dat u te weinig of teveel btw heeft afgedragen in de voorgaande perioden? Dan mag deze correctie als dit minder bedraagt dan € 1.000 verwerkt worden in deze aangifte. Indien het bedrag hoger is, moet dit verwerkt worden in een suppletie.
 • Belaste en vrijgestelde omzet? Heeft u zowel omzet waarover u btw moet betalen, als omzet die is vrijgesteld? Kijk dan in uw laatste aangifte of u correct de voorbelasting in aftrek hebt gebracht.
  Heeft u zowel omzet waarover u btw moet betalen, als omzet die is vrijgesteld? Dan heeft u kosten en inkopen voor zowel de belaste als de vrijgestelde omzet. U maakt dan voor de aftrek van de belasting een inschatting van de uitgaven die u doet voor belaste omzet. De btw die u betaalt hebt voor belaste omzet kunt u aftrekken als voorbelasting. Aan het einde van het jaar bekijkt u of deze inschatting klopt. Als u btw moet corrigeren, doet u dit in de laatste aangifte van het jaar.
 • Privégebruik? Als u ook privé gebruikmaakt van goederen of diensten uit uw bedrijf moet u voor het privégebruik btw terugbetalen. Deze wordt verwerkt in de laatste aangifte van het jaar

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, interessante blogs en andere belangrijke informatie op het gebied van de btw? Bezoek dan onze btw-advies pagina. Het laatste nieuws ook maandelijks in uw inbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze btw nieuwsbrief! 

Thanh Thanh Nguyen

Thanh Thanh Nguyen

076 - 30 36 500