Blog

Belastingvrij schenken in 2023

Ieder jaar mag u een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Wilt u in 2023 een schenking doen? Houd dan rekening met de fiscale regels die dan gelden. Per 2023 verandert namelijk een deel van de regelgeving op het gebied van belastingvrij schenken. Welke vrijstellingen bestaan er? En boven welk bedrag moet de ontvanger schenkbelasting betalen? Wij zetten de belangrijkste informatie voor u op een rij.

Belastingvrij schenken 2023

Een schenking doen is leuk voor de ontvanger, maar ook voor de schenker. Het is fijn om de ontvanger zo een financieel steuntje in de rug te geven. Daarnaast is het een manier om uw erfenis te verlagen waardoor nabestaanden na uw overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Ieder jaar mag er een bedrag belastingvrij worden geschonken. U kunt een schenking doen aan uw kinderen, maar ook aan kleinkinderen, ouders of vrienden. Hoe hoog het bedrag is dat belastingvrij mag worden geschonken hangt af van de ontvanger en het bestedingsdoel. Wilt u in 2023 belastingvrij schenken? Informeer u dan goed!

Ieder jaar mag u een bedrag schenken waarover geen belasting hoeft te worden betaald. U kunt uw kinderen in 2023 tot € 6.035 vrij schenken. Schenkt u aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van € 2.418. Alleen over het meerdere betaalt de ontvanger belasting. Daarnaast bestaan er voor schenkingen een aantal verhoogde schenkingsvrijstellingen.

Belastingvrij schenken 2023: eenmalige verhoging voor kinderen

Schenkt u aan uw kind en is uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud? Dan mag het belastingvrije schenkbedrag van 6.035 eenmalig worden verhoogd naar € 28.947, mits deze vrijstelling niet eerder is gebruikt. De vrijstelling geldt ook als de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. In beide gevallen telt ook de dag van de 40ste verjaardag nog mee. Aan deze gewone verhoogde vrijstelling zitten geen bestedingsvoorwaarden, uw kind mag het bedrag dus vrij besteden.

Schenken voor een eigen woning

Wilt u een schenking doen ten behoeve van de aankoop of verbouwing van een eigen woning? Dan kunt u van de verhoogde vrijstelling eigen woning gebruik maken, mits niet eerder gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling. De afgelopen jaren was het mogelijk om binnen deze vrijstelling tot ruim een ton (€ 106.671) onbelast te schenken. Deze regeling is in de volksmond bekend onder de naam ‘jubelton’. De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning geldt voor zowel kinderen als andere verkrijgers, zo lang de verkrijger maar jonger is dan 40 jaar. Per 2023 wordt deze regeling echter versoberd. Het bedrag wordt verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Per 2024 wordt de regeling zelfs helemaal afgeschaft.

Het nieuwe vrijgestelde bedrag van € 28.947 is gelijk aan het bedrag dat ouders in 2023 al eenmalig onbelast mogen schenken aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. In de relatie ouder-kind is er in feite dus al sprake van de afschaffing van de jubelton. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide vrijstellingen toepassen kan niet. In andere relaties kan er, onder voorwaarden, in 2023 nog gebruik worden gemaakt van de vrijstelling voor schenking ten behoeve van de eigen woning. Per 2024 vervalt deze optie volledig.

Belastingvrij schenken 2023: studie

Volgt uw kind een studie/opleiding die meer dan € 20.000 per jaar kost? Dan kunt u voor de betaling hiervan een schenking doen, waarvoor een beroep gedaan kan worden op een schenkingsvrijstelling. In dat geval heeft u in 2023 recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot € 60.298. Ook hier moet het kind tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Voor het schenkbedrag boven de eerste €28.947 gelden een aantal extra voorwaarden. Zo moet het geld aantoonbaar aan een dure studie worden besteed en moet het bedrag binnen twee kalenderjaren na het jaar van schenking zijn besteed.

U schenkt meer, wat dan?

Schenkt u uw kinderen in 2023 een bedrag van meer dan € 6.035 zonder dat dit valt onder bovengenoemde bijzondere eenmalige vrijstellingen, dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot € 138.642. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot 138.642 euro en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 138.642 en 40% over het meerdere.

Wilt u meer informatie over belastingvrij schenken in 2023 of heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar! Meer weten over onze fiscale dienstverlening? Lees er hier meer over. 

Nadia van Herwijnen RB

+31 (0)10 - 48 00 155