Blog

Belastingvrij schenken in 2021

Zoals in elk jaar, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De Tweede Kamer heeft de belastingwetten voor belastingvrij schenken in 2021 aangepast. De schenkvrijstelling aan kinderen en aan derden is per 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd.

Belastingvrij schenken 2021

De eenmalige verhoging van € 1.000 komt voort vanuit de wens om ondernemers die in moeilijkheden zijn gekomen vanwege de coronacrisis extra te steunen. Particuliere geldschieters, zoals vrienden en familie, kunnen op deze manier in 2021 een extra bedrag belastingvrij schenken, zo is de gedachte. Let op, de verhoging is eenmalig. In 2022 worden beide vrijstellingen dus weer met € 1.000 worden verlaagd.

Schenkvrijstelling voor kinderen

Eén van de vrijstellingen van de schenkbelasting, is die voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. In 2020 was deze vrijstelling € 5.515 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie voor 2021 uit op de € 6.604.

Schenkt u meer dan de genoemde vrijstelling aan uw kinderen, dan moeten zij belasting betalen over het meerdere boven de € 6604. Tot een bedrag boven de vrijstelling van € 128.750 is het tarief 10%. Over het meerdere is het tarief 20%.

Schenkvrijstelling voor derden

Er is geen specifieke jaarlijkse vrijstelling voor anderen dan kinderen. Wel is er een generieke vrijstelling die voor iedereen geldt. Hiervan kan bijvoorbeeld gebruikgemaakt worden bij een schenking aan kleinkinderen. De generieke vrijstelling bedroeg in 2020 € 2.208 en komt met de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244.

Schenkt u meer dan het vrijgestelde bedrag, dan moet hierover belasting worden betaald. Voor kleinkinderen geldt tot € 128.750 het tarief van 18%, terwijl over het meerdere een tarief geldt van 36%. Voor schenkingen aan willekeurige derden boven de algemene vrijstelling zijn deze tarieven respectievelijk 30% en 40%.

Ook belastingvrij schenken in 2021?

Wilt u meer informatie over belastingvrij schenken in 2021 of heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!