Nieuws

Belangrijkste wijzigingen in de MIA en VAMIL

Ook in 2019 komen duurzame investeringen in aanmerking voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Hieronder gaan wij in op de wijzigingen en in een separaat artikel gaan wij in op de wijzigingen in 2019 voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Wijzigingen MIA/VAMIL

  • Circulaire economie wordt een steeds belangrijker thema in onze samenleving en dit komt terug op de nieuwe milieulijst. Voor recycling zijn er bijvoorbeeld verschillende codes toegevoegd. Zo zijn er nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsmiddelen op het gebied van duurzamer verpakkingen, het efficiënter inzamelen van afval en het besparen van grondstoffen.
  • Het voordeel op elektrisch rijden wordt minder. In 2019 komt maximaal € 40.000 van het investeringsbedrag van een elektrisch voertuig in aanmerking voor de MIA tegen een percentage van 27%. In 2018 was dit nog € 50.000 bij een percentage van 36%. Bij een gelijkwaardige prijs kunt u in 2019 ook een waterstofpersonenauto overwegen, er komt dan maximaal € 50.000 investeringsbedrag in aanmerking tegen 36%.
  • De codes met betrekking op duurzame bouw worden afgetopt. Wordt uw gebouw gerenoveerd of gebouwd volgens BREEAM, GPR of LEED, dan wordt het maximale bedrag dat gemeld mag worden bepaald op basis van gebruiksfunctie en het bruto vloeroppervlak (bvo). Voor gebouwen met een industriefunctie is dit € 300 p/m2. Voor non-industrie zoals kantoorgebouwen is dit € 600 p/m2.
  • Duurzaam hout heeft nu uitsluitend betrekking op sloophout van bekende oorsprong. De eisen voor de toepassing van duurzaam nieuw hout bij andere bedrijfsmiddelen zoals duurzame bouw zijn opgenomen in de algemene bepalingen.
  • Er zijn extra mogelijkheden opgevoerd voor maatregelen die de emissie van ammoniak en methaan uit mest tegengaan. Voorbeelden daarvan zijn investeringen in het scheiden van mest en urine aan de bron en technieken voor het koelen van mest.
  • Veehouders die investeren in landbouwapparatuur voor sojateelt of het kweken van eendenkroos om in hun eiwitbehoefte te voorzien komen in aanmerking. Het belastingvoordeel geldt bijvoorbeeld voor bijenhotels, houtwallen en windhagen.
  • Voor de bedekte teelten richt de lijst zich dit jaar vooral op innovatieve (water-)emissieloze glastuinbouw. Daarnaast biedt de Milieulijst 2019 meer voordeel voor investeringen in het langer bewaren van landbouwproducten en het verminderen van voedselverspilling. Zo kunnen ondernemers die investeren in het opwerken van plantaardige reststromen MIA/VAMIL krijgen. Ook het verwerken van afgekeurde, overtallige of minder verse voedingsmiddelen tot humaan voedsel komt in aanmerking.

Gaat u duurzaam investeren of wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem dan contact met uw Schipper adviseur of via info@schipperaccountants.nl. Wij kunnen voor u beoordelen of de investering in aanmerking komt en de aanvraag van MIA/VAMIL bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor u verzorgen.

Let op: de aanvraag moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting (tekenen offerte/opdrachtbevestiging) ingediend worden.

 

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.