Agenda

7 juli | Webinar: Een verkapt dienstverband, hoe zit dat?

Op het moment dat u een opdracht uitbesteedt, is het de vraag hoe de samenwerkingsrelatie moet worden gekwalificeerd. Is er sprake van een opdrachtnemer of een werknemer?

Soms werken partijen samen op zelfstandige basis, maar is de Belastingdienst van mening dat er sprake is van een (verkapt) dienstverband. Hoe komen ze tot die conclusie? En wellicht belangrijker, wat kunt u er aan doen dit te voorkomen?

De Wet DBA is in 2016 geïntroduceerd als vervanger van de VAR (verklaring geen arbeidsrelatie) om de zogenaamde ‘schijnzelfstandigheid’ beter tegen te kunnen gaan. Het is er met de intreding van deze wetgeving niet duidelijker op geworden en de Belastingdienst hanteert zelfs een handhavingsmoratorium (non-handhaving) tot 1 oktober 2021. Op de vraag: “Wanneer is nu sprake van een arbeidsrelatie en wanneer van zelfstandigheid?” bestaat nog steeds geen duidelijk antwoord.

Het onderscheid tussen beide is niet alleen relevant voor de fiscaliteit, maar tevens vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt en voor de sociale verzekeringen. Zo heeft een zelfstandige geen recht op loondoorbetaling bij ziekte, maar een werknemer wel.

In dit webinar stellen we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving, arbeidsrecht en sociale verzekeringen. We proberen u antwoord te geven op vragen zoals:

  • Wanneer is bijvoorbeeld sprake van een arbeidsovereenkomst?
  • En hoe zit het nu met de modelovereenkomsten en de Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie?
  • Wat zijn de risico’s die ik loop als opdrachtgever?
  • Wat staat er in het recent gepubliceerde SER akkoord?
  • Hoe zit het dan met de managementovereenkomst en de SV-plicht?

Graag nodigen wij u uit voor het webinar: ‘Een verkapt dienstverband, hoe zit dat?’

Datum: 7 juli 2021
Tijd: 10.00 – 11.00 uur

Bent u geïnteresseerd in het webinar? Meld u zich dan direct aan via onderstaande oranje knop. U ontvangt een bevestiging van uw registratie per e-mail.

Mocht u het webinar niet live kunnen volgen, dan kunt u het webinar op een later tijdstip bekijken. U moet hiervoor wel aangemeld zijn. Meld u ook aan als u het webinar terug wilt kijken. U ontvangt automatisch een persoonlijke terugkijklink. 

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.